Kung Fu

Shaolin Kung Fu Training

 • Tuei Fa
 • Ji Ben: Pu Fa – Fang Fa – Chuan Fa – Chang Fa – Chou Fa – Tui Fa – Ti Kun Chuan Fa - Tiger

- Download - Kung Fu Chang - Basis Techniken

 • Basisdehnung
 • Ba Duan Jin (Ti I Lu / Ti Ehr Lu)
 • Ji Ben Shaolin 1 – 10
 • Chuan Fa (Fäuste der Mönche)
 • Chuo Fa Ti I Lu – Ti Ehr Lu – Ti I Tao
 • Tuei Fa Chang 1 – 15
 • Falltechniken: Ti Cun Chuan 1 – 6

mitzunehmen: Trainingsanzug, Turnschuhe, zum Trinken, Handtuch,

 

Shaolin Kung Fu Faustformen
alte Schule Shaolin Tempel Kultur Zentrum Wien
  Wu Bu Quan
 
 • Shi San Quan
 • Shi San Quan Jing Yao
 • Shi San Quan Bui Lian (Partnerform)
Lien Pu Chuang Ti I Lu Ti Ehr Lu Lian Huan Quan (Kettenfaust)
Shaolin Lohan Shipa Shou Tong Bei Quan
Shaolin Lohan Ba Bu Lian Xiao Hong Quan (Kleine rote Faust)
Po Chi Ti I Lu – Po Chi Ti I Tao  
Taizu Chang Quan  
mitzunehmen: Trainingsanzug, Turnschuhe, zum Trinken, Handtuch,
 
Shaolin Kung Fu Waffenformen
 • Yin Shou Gun – Shaolin Stockform
 • Damo Jiang - Shaolin Dharma Schwertform
  mitzunehmen: Trainingsanzug, Turnschuhe, zum Trinken, Handtuch,
 
Shaolin Kung Fu Tierformen
 • Tiger
  mitzunehmen: Trainingsanzug, Turnschuhe, zum Trinken, Handtuch,


< zurück zu Trainings Programm
lg md sm xs